140[7]. 22. september.


Dronning Margrete pantsætter borgen Trøjborg samt Lø herred til biskop Eskil af Ribe for 5000 lødige mark.

Tekst efter Ribe bispekrønike

Tekst

Huic episcopo [1] etiam serenissima regina Margareta filia Waldemari relicta uidua Hacquini regis Noruegiæ impignorauit arcem suam Treyburg in ducatu Iutiæ sitam cum prouincia Løyherrit quam ipsa prius propriis pecuniis emerat a Nicolao Lembeck pro qua arce et prouincia subleuauit ab Eschillo episcopo et ecclesia Ripensi quinque millia marcarum duplicium (fem tusinde lodich marck) computando pro qualibet marca quadraginta solidos usuales in ciuitate Ripensi ♦ Quæ impignoratio facta est anno domini mcccc<vii>[2] ipso die Mauritii.

1. Huic episcopo ] = Eskillo . 2. mcccc<vii>] mcccc, Aa.

Oversættelse

Til denne biskop pantsatte den høje dronning Margrete, datter af Valdemar, enke efterladt efter kong Håkon af Norge, også sin borg Trøjborg i hertugdømmet Jylland tillige med herredet Lø herred, som hun tidligere havde købt for egne penge af Klaus Limbek, for hvilken borg og hvilket herred hun af biskop Eskil og kirken i Ribe oppebar 5000 dobbelte mark (fem tusind lødige mark), at regne 40 skilling, gængse i staden Ribe, for hver mark. Denne pantsættelse skete i det Herrens år 14071) på selve Mauritius' dag.