1407. 22. september. Ørkild


Biskop Jens af Odense eftergiver alle, der besøger Brenderup kirke, en del af den dem pålagte kirkebod.

Tekst efter Stephanius

Tekst

Anno domini mccccvii Iohannes episcopus Otthoniensis Orcillæ promulgatis litteris in Fionia ecclesiis indulgentias et peccatorum remissionem bene meritis concedendam confert..... Brendorpicæ x calendas octobris...... ♦ Iis in litteris præfatur deuotum domino populum facere cupientes, ipsum ad exercitia pia indulgentiis et peccatorum remissionibus inuitamus qui opera ergo indulgentiarum perpetrauerint.

Oversættelse

I det Herrens år 1407 konfererede biskop Jens af Odense ved breve, der bekendtgjordes i kirkerne på Fyn indulgens og syndsforladelse at tilfalde de velfortjente..... til Brenderup den 10. dag før kalendas i oktober. I disse breve forkyndes det, at vi, der ønsker at gøre folket hengivent for Herren skal opfordre dette til fromme øvelser med indulgens og syndsforladelse, vi der således kan udføre indulgensernes værk.