1407. [Omkr. 22. september]. Trøjborg


Klaus Limbek skøder Trøjborg, Skinkelsborg og Hundsbæk til dronning Margrete.

Tekst efter Aa

Tekst

Item eth breff ath Clawes Lembeck Hennicke Lembecks søn aff Tørninge skøtte drotning Margrete Trøieborgh oc Skinkelsborgh i Synderiwtland oc Huntzbeck i Nørreiwtland met alle theres tilligelse til ewinnelich eyge. ♦ Datum Troyborgh mcdvii.

Oversættelse

Et brev, at Klaus Limbek, Henneke Limbeks søn af Tørning skødede dronning Margrete Trøjborg og Skinkelborg i Sønderjylland og Hundsbæk i Nørrejylland med alle tilliggender til evig besiddelse. Givet på Trøjborg 1407.