1407. [Omkr. 22. september].


Kong Erik 7. af Pommerns rettertingsbrev, at Klaus Limbæk skøder Skinkelsborg til dronning Margrete.

Tekst efter Aa

Tekst

Item k. E.[1] dombreff giffuith pa rettertingh at Clawes Lembeck skøte d. M.[2] Skinkelborgh met all syn tilliggelse. ♦ Datum mcd septimo.

1. k. E.] = koning Erik . 2. d. M.] = drotning Margrete .

Oversættelse

Kong Eriks dombrev, givet på retterting, at Klaus Limbæk skødede dronning Margrete Skinkelsborg med alt dens tilliggende. Givet 1407.