1407. 25. september. Gorinchem


Hertug Wilhelm af Bayern meddeler de af hans undersåtter, der opholder sig i Skåne eller andetsteds, at han er kommet i strid med hertugen af Geldern.

Regest efter Poelman l.l