1407. [oktober].


Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetalinger til Konrad Leskow, borgmester i Danzig, til kommendatoren i Mewe, til fogeden på Roggenhausen samt til storskafferen i Königsberg.

Tekst efter A

Tekst

Item iiiiᶜ marc Conrat Leczkow/ dem borgirmeister von Danczk gegeben die schiff ken Dennemarckten vsczurichten ♦ Item iiᶜ marc dem kompthur czur Mewe vnd dem voythe von Roghusen czur vsrichtunge/ als sie ken Denemarkten czogen die yn der kompthur von Danczk gab ♦ Item iiᶜ marc dem grosscheffer von Koningisberg die ouch der kompthur von Danczk czu derselben vsrichtunge gab.

Oversættelse

Fremdeles givet 400 mark til Konrad Leskow, borgmesteren i Danzig, for at udruste skibene til Danmark. Fremdeles 200 mark til kommendatoren i Mewe og fogeden fra Roggenhausen til udstyr, som kommendatoren af Danzig gav dem, da de drog til Danmark. Fremdeles 200 mark til storskafferen af Königsberg, som kommendatoren af Danzig også gav til samme udstyr.