1407. 13. oktober.


Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til Konrad Leskow, borgmester i Danzig, til udrustning af en udsending til dronningen af Danmark.

Tekst efter nil

Tekst

Item iiiɉ marc Conrat Leczkow dem borgirmeister czu Danczk do mete her eynen boten ken Denemarckten czur koningynnen vsrichte von des meisters geheise/ am donrstage vor Galli.

Oversættelse

Fremdeles 4 mark til Konrad Leskow, borgmesteren i Danzig, for at han kan udstyre et bud til dronningen i Danmark på mesterens befaling, torsdag før Galli.