1407. 30. oktober.


Borgmestre og rådmænd i staden Hamburg beder borgmestre og rådmænd i Ribe om at være Radeke Wagenmann samt Lydeke og Johan Tzeven behjælpelige med at få udleveret gods, der er bjerget fra Arnd Zedikes og Tideke Juttes kogger, som sank ud for Ribes havn.

Tekst efter Aa:

Tekst

Vorsichtighen wiisen mannen borghermesteren vnde radmennen der stad Ripen wii borghermestere vnde radmanne der stad Hamborgh vruntliken gruth mid begheringhe alles gudes touorn ♦ Besunderen guden vrunde wii bidden iuw mid ganczer andacht dat gi Radeke Waghenmanne Ludeken vnde Iohanni van Tzeuen dessen breiffwiseren willen gunstich vnde behulpen wezen dat en tosamende oft enen isliken besunderen moghen antwerdet werden vmme reddelik arbeideslon allent dat ghereddet is van Arnd Zediken koghen de kortliken vor iuwer hauenne vor gan is an des schepes takele an ankeren kisten vnde matten vnde vitaligen deme schepe tobehorende ok wes gheberghet is van vi lasten heringhes van dessen twen merken (to bomærker). de een vnse borgher in den vorscreuen Arnd Zediken kogghen gheschepet hadde ♦ Vortmer ene tunne hosen van dessem merke dat hiir nascreuen is (bomærke) de in Tideken Iutten schepe schepet was welk schipp ok vor iuwer hauenne leider vorgaen is Leue vrunde ♦ Vnse borghere den de vorscreuen stukke anroerende sind beide van des schepes weghen ok van der vi laste heringhes weghen vnde der tunnen hosen hebben in vnser ieghenwardicheit vulle maght gheuen Radeken Waghemanne Ludeken vnde Iohanni van Tzeuen irghenomet alle de vorscreuen stukke to entfanghende vnde dar bi to doende vnde to latende oft vnse borghere dar sulue bi weren willet iuw hiir inne also vruntliken bewiisen also wii iuw wol to betruwen dat wille wii gheerne vorschulden wor wii moeghen wante gi schullen des ganczen louen vnde vullekommene to vorsicht to vns hebben dat wes den irghenomede Radeken Ludeken vnde Iohanni van den vorscreuen stukken antwerdet wert ♦ Dar schulle gi noch iemande anders nene namaninghe mer vmme liiden an tokomenden tiiden ♦ Des to tughe vnde merer sekerheit hebbe wii vnser stad secretum drukken laten vppe dessen breeff de gheuen is na godes bord verteynhundert iar dar na an dem soeueden iare des soendaghes vor aller hilghen daghe\

Oversættelse

Fremsynede vise mænd, borgmestre og rådmænd i staden Ribe. Vi borgmestre og rådmænd i staden Hamburg hilser med venskabelig hilsen og med begæring om alt godt forudskikket. Særlige gode venner vi beder Eder med al ærbødighed om at være Radeke Wagenmann, Ludeke og Johannes von Tzeven, disse brevvisere, gunstigt stemt og behjælpelige, så de tilsammen eller hver for sig kan få overdraget som passende arbejdsløn alt det, der er reddet fra Arnd Zedikes kogge, som nylig er gået ned uden for Eders havn, af skibstakelage, af ankre, kister og tæpper og fetalje, der hørte til skibet, og hvad der er bjerget af 6 læster sild med disse 2 mærker (2 bomærker), som en af vore borgere havde indskibet i den førnævnte Arnd Zedikes kogge. Fremdeles en tønde hoser af det mærke, som står herefter (bomærke), som var indskibet i Tideke Juttes skib, hvilket skib desværre også er gået ned ud for Eders havn. Kære venner. Vore borgere, som de førnævnte punkter vedrører, både angående skibet og de 6 læster sild og tønden med hoser, har i vor nærværelse givet fuldmagt til førnævnte Radeke Wagemann, Ludeke og Johan van Tzeven til at modtage alle de førnævnte stykker og i den forbindelse gøre og lade, som om vore borgere selv var til stede. Vil I heri vise Eder så venlig, som vi visselig tiltror Eder, det vil vi gerne gengælde, hvor vi kan, thi I skal have fuldkommen tro og tillid til, at de førnævnte Radeke, Ludeke og Johannes får overdraget nogle af de førnævnte stykker. Herfor skal hverken I eller nogen anden tåle nogen rykning i kommende tider. Til vidnesbyrd derfor og til yderligere sikkerhed har vi ladet vort stads sekret trykke på dette brev, som er givet efter Guds fødsel 1400 år, derefter i det 7. år på søndagen før alle helgeners dag.