1407. 31. oktober. Ravnsborg


Esbern Pedersen i Ravnstrup oplader en gård i Rejnstrup til hr. Anders Jakobsen Lunge.

Tekst efter Aa

Tekst

Item ith breff, att Esbernn Perszøn i Raffnstrup oplader her Anders Iacopszøn Lunge i Gundersløff lille, rider, en gaard i Reigenstrup, som han arffuede i panntz vegnne for vi lødich marck skier sølff y grosser tornersker og engilsker oc ii lester byg. ♦ Datum Raffnsborg alle helgenns afftenn aar etc. mcdvii.

Oversættelse

Et brev, at Esbern Pedersen i Ravnstrup oplader hr. Anders Jakobsen Lunge i Gunderslevlile, ridder, en gård i Rejnstrup, som han arvede som pant for seks lødige mark rent sølv i grot, tournoser og engelske penge samt to læster byg. Givet i Ravnsborg allehelgensaften år etc. 1407.