1407. 7. november. Kolding


Skipper Herman Schlochow, borger i Danzig, Morten Scheel og Peder Resenkerke, hr. Konrad Leskows svende, slutter overenskomst med hr. Predbjørn Podebusk om bjergningen af strandet gods ved Nørre Vosborg.

Tekst efter A:

Tekst

Ik skipper Hermen Sluchow borgher to Dantzik vnde wy Merten Schele vnde Peter Resenkerke heren Curdt Lessekowen knecht bekennen vnde betughen openbare an dessem breue vor al den yennen de ene seen ofte høren lesen dat na godes bort. verteynhundert in dem sewenden iare ghebrach vnde to lande sloch. eyn schip vor deme slote. Oseborgh. in Iutlande in ghebede heren Pritberns van Potbusch. dar vppe weren by veftich halue laken wandes. van dem vorscreuen wande hebbe wy gheghunt vnde ghelaten. heren Pritberne vorscreuen vor arbeides loen vnde bergheghelt drutteyne halue laken des anderen wandes als ses vnde dortich halue laken vnde dre hundert vnde viff vnde dortich elene stocbredes hebbe wy vns ghemechtighet dem vorbenomeden heren Pritberne to vorkøpende vnde hebbent em vorkoft myt gudeme willen vnde vorkøpen an dessem yeghenwardighen breue. eyn yslich halff laken vor achte lubische march vnde eyn yslich hundert stocbredes vor sesteyne lubische march an sundischen ghelde/ ♦ De sume desses vorscreuen gheldes ys dre hundert. vnde ses vnde dortich march lubische to betalende vppe sunte Iohannis baptisten daghe neghest komende. to deme Sunde an ghelde als vorscreuen steyt edder yt ok also to schickende vnde to makende myt der hochgheborn vurstynnen koningynnen Marghreten van Dennemarken dat se heren Curdt Lessekow. borghermeister to Dantzik also vele vorscreuen gheldes aff sla vnde loes late in deme ghude dat he latest to Kopenhauen van er vppe louen entfynck/ dar se synen openen beseghelden breff vppe heft wo vele des ghudes was dat he van er vppe louen entfangen heft als vorscreuen steit ♦ Vortmer so wille wy vnde scholen dem vorbenomeden heren Prytberne schicken des rades to Dantzik vnde heren Curdes Lessecowen openen beseghelden breff also dat de dre rike Dennemarken Sweden vnde Norweghen. vnde he. vor na maninghe vnde an sproke. van des vorscreuenen wandes vnde gheldes weghene ghenslich vnde wol vorwaret siin. vnde blifuen scholen to ewighen tiden. ♦ Des to hogherer vorwaringhe vnde groterer bekantnisse vnde dat alle dingh myt ia vnde vnseme ghuden willen also ghescheen siin in aller mate. als vorscreuen steit so hebbe ich schipper Hermen vorbenomet myn seghel vnde wy Merten Schele vnde Peter Rosenkerke vorbenomet vnse seghele myt willen vnde witschop ghehenget an dessen breff vnde hebben ghebeden den erbaren heren biscop Iacop to Berghen Clawes Skinkel Hannes Krøpeliin vnde scipper Peter Wilmes vamme Grypeswolden de hir ower vnde an ghewesen hebben myt mer anderer erbaren lude dat se ere ingeseghele to tuchnisse vnde merer witlicheit desser vorscreuenen stucke vor dessen breff hengen wolden ♦ Datum Koldinge anno domini millesimo cdo septimo secunda feria proxima ante festum beati Martini episcopi.

Oversættelse

Jeg skipper Herman Schlochow, borger i Danzig, og vi Morten Scheel og Peder Resenkerke, hr. Konrad Leskows svende, erkender og bevidner åbenbart med dette brev for alle dem, der ser det eller hører det læse, at efter Guds fødsel i det 1407 år forliste et skib og blev slået mod land foran slottet Nørre Vosborg i Jylland i hr. Predjørn van Podebusks område. Derpå var 50 halve stykker klæde (af mål som et laken), af det omtalte klæde har vi tildelt og overgivet førnævnte hr. Predbjørn som arbejdsløn og bjærgeløn 13 halve (laken) stykker klæde af den andet slags, nemlig 36 halve stykker (laken) og 335 alen stokbred (en slags klæde) har vi påtaget os at sælge til den førnævnte hr. Predbjørn og har solgt ham det med god vilje og sælger i dette nærværende brev hvert halve stykke (laken) for 8 lybske mark og hver 100 stokbred for 16 lybske mark i stralsundsk mønt. Summen af disse førnævnte penge er 336 mark lybsk at betale på næstfølgende sankt Johannes døberens dag i Stralsund i penge, som står skrevet ovenfor, eller også at sende dem eller ordne det med den højbårne fyrstinde, dronning Margrete af Danmark, at hun over for hr. Konrad Leskow, borgmester i Danzig, afslår og frigør så mange af de føromtalte penge i godset, som han sidst fik af hende i København på tro og love, hvorpå hun har hans åbne forseglede brev om, hvor meget gods han har modtaget af hende på tro og love, som står skrevet ovenfor. Fremdeles så vil og skal vi til førnævnte hr. Predbjørn sende rådet i Danzigs og hr. Klaus Leskows åbne beseglede brev, således at de tre riger Danmark, Sverige og Norge og han skal være og til evige tider skal blive helt og visseligt forsikret mod rykning og krav vedrørende det førnævnte klæde og penge. Til yderligere sikkerhed og større vidnesbyrd om at alle ting er sket således på alle måder med samtykke og vor gode vilje, som står skrevet ovenfor, så har jeg førnævnte skipper Herman hængt mit og vi førnævnte Morten Scheel og Peder Rosenkerke hængt vores segl med vilje og vidende på dette brev og har bedt de ærede herrer biskop Jakob af Bergen, Klaus Skinkel, Hans Krøpelin og skipper Peter Wilmes fra Greifswald, som har været her og til stede med flere andre hæderlige folk om at hænge deres segl på dette brev til vidnesbyrd og yderligere vitterlighed om disse førnævnte punkter. Givet i Kolding i det Herrens 1407nde år på mandagen næst før festen for den hellige biskop Morten.