1407. Omkr. 11. november. Lübeck


Hr. Povl Breide, ridder, erkender på ridderen hr. Erik Ummereises vegne at have oppebåret 150 mark lybsk af Eberhard Nienborg, som Thomas Mutekantz skulle have betalt.

Tekst efter nil

Tekst

Dominus Paulus Breide miles coram libro recognouit pro se et suis heredibus se ad sufficienciam subleuasse ab Euerardo Nienborch/ ex parte domini Erici Vmmereyse militis centum et 1 marcas Lubicenses quas Thomas Mutekantz debuit exposuisse/ dimisitque dictum Euerardum pretextu illius ac suos heredes penitus quitum et solutum ab omni alia monicione.

Oversættelse

Hr. Povl Breide, ridder, erkendte over for bogen, at han på sine egne og sine arvingers vegne til sin tilfredshed har oppebåret de 150 mark lybsk, som Thomas Mutekantz skulle have betalt, af Eberhard Nienborg på hr. Erik Ummereises vegne, og han erklærede nævnte Eberhard og hans arvinger fuldstændigt kvit og løst fra enhver anden påmindelse med anledning deri.