1407. 23. november.


Hr. Jens Thomsens gældsbrev på 300 mark lybsk til Jakob Ottesen.

Tekst efter A:

Tekst

Iegh Iahan Tamesøn ridder witherkænne mech at hawe bæthen thesse nærwærnith breffører ærlik mænth oc skælik Cristiern Frellifsøn Pether Poors Erik Pethersøn lowe foor mech tryhwndrith march lubiske vthen alle theer skathe ieen wælbyrthig mand Ieppe Ottesøn oc til hans haande ieen hygheborn fyrstinde drodningh Margrete Woldemars Dane konigis datter hær Iennes Fiinsøn kanik i Aars Clawis Skinkel oc Hannes Crøppelin soo dane pæningh som i Fyne ær gewe oc ganginde i hwidepæninghe/ swa som hwndrith march inden faaste afften oc tw hwndrith march lubisk inden sancte Martins dagh nw næste komær/ ♦ War thet saa gwth foorbyth at the pæningh worth ey beredde with mech som føøre ær skriwith tha til. binne wi oss iegh Iahanne Tamesøn oc Thiderik Tamesøn brødder oc wor ærwingh themme oc ther ærwingh aff at teighe aff alle then skathe ther the konne i komme foor thet same loof helder the same summe pæningh vten alle arigh liiste oc hielperæth ♦ Scriwen oc gywen vnder wor yngeseile æfter wors hærre føtel fywrtan hwndrith aar oc paa sywnde aar paa sancte Clæmenthis dagh ♦ Oc til tyghe tha hawær hær Nichlas Søbo kanik i Ribe oc Gødike Bage sætte there yngeseil mæth foor thisse breff.

Oversættelse

Jeg Jens Thomsen, ridder, erkender at have bedt disse nærværende brevvisere, de gode og forstandige mænd Kristian Frellevsen, Peder Pors og Erik Pedersen, om uden nogen skade for dem at kautionere for mig for 300 lybske mark over for den velbyrdige mand Jakob Ottesen og til hans hånd den højbårne fyrstinde, dronning Margrete, Valdemar Danekonges datter, hr. Jens Finsen, kannik i Århus, Klaus Skinkel og Hans Krøpelin, i sådanne hvide penge, som er gyldige og gangbare på Fyn, nemlig 100 mark inden fastelavnsaften og 200 lybske mark inden nu førstkommende sankt Mortens dag. Skulle det ske - hvad Gud forbyde - at pengene ikke bliver betalt af mig, således som foran står skrevet, så forpligter vi Jens Thomsen og Didrik Thomsen, brødre, os og vore arvinger til at fritage dem og deres arvinger for enhver skade, som de eventuelt kunne lide på grund af samme kaution eller den samme sum penge, uden al list eller svig. Skrevet og givet under vore segl 1407 år efter vor Herres fødsel på sankt Klemens dag, og til vidnesbyrd har hr. Niels Søbo, kannik i Ribe, og Gødike Bake sat deres segl under dette brev.