1407. 28. november.


Tingsvidne, at Reineke Smed skøder en del af en gård i Malmø til Niels Jensen af Væsum.

Tekst efter registraturerne

Tekst

Buggo aduocati Malmogensis Andreæ Martini proconsulis Arnoldi Willes Hemmingii Olavi Svenonis Kyhl Achonis Ienisson et et Iohannis Asseri uillanorum uthgifne wettnessskrifft innehållande Reynekini Smidz med Nicolao Ienson in Wæsum haldne skiöte- eller kiöpebreef på een gardzdeel liggiandes straxt hoos sancti Pehrs kyrckia i Malmöe sunnan till. ♦ Dat. feria secunda proxima ante festum beati Andreæ apostoli 1407.

Förde borghmästare och rådhz än wiidare wettnesskrifft angående ofwanbemelte Reignechinus Smedz uthgifne skiötebreef åth Nilsz Iönszon i Wæsingh wäpnare på all dhen gårdzpart han haade i Tulonis Anderszons gård liggiandes östan till hardt näre wedh sancti Pehrs kyrckia i Malmöe. ♦ Dhat. 1407.

Oversættelse

Vidnesbyrd udstedt af Bugge, foged i Malmø, Anders Mortensen, borgmester, Arnold Wille, Hemming Olufsen, Svend Kul, Åge Jensen og Jens Assersen, bymænd, omhandlende Reineke Smeds skøde eller salgsbrev til Niels Jensen af Væsum på en del af en gård, der ligger lige syd for sankt Peders kirke i Malmø. Givet mandagen inden apostlen sankt Andreas' dag 1407.

Fremdeles vidnesbyrd udstedt af fornævnte borgmestre og råd angående ovennævnte Reineke Smeds skødebrev til Niels Jensen i Væsum, væbner, på al den part, han havde i Tule Andersens gård, der ligger mod øst meget nær op ad sankt Peders kirke i Malmø. Givet 1407.