1407. 29. november.


Biskop Peder af Roskilde overdrager med kapitlerne i Roskilde og Københavns samtykke slagteren Jakob Dachslap et grundstykke i Bjørnebrogade mod en årlig afgift på een skilling grot.

Tekst efter Aa:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus, diuina miseracione episcopus Roskildensis, salutem in domino. ♦ Notum facimus uniuersis, presentibus et futuris, quod consilio dilectorum nostrorum Roskildensis et Hafnensis capitulorum super hos specialiter communicato certa et legittima causa, uidelicet diuini cultus augmentandi, suadente, latori presentium Iacobo Dachslaap, carnifici, et uxori eius dilecte et heredibus eorundem fundum quendam in carnificio Hafnis in plathea Byørnebrogade situm damus et tradimus perpetuo possidendum. ♦ Eidem tamen fundo certum annuum censum de mero consensu suo imponimus nunquam minuendum uel augendum perpetuis temporibus duraturum, ita quod ille Iacobus, qui illum fundum pronunc tenet, et quilibet alius post eum, ad quem illum fundum siue per successionem hereditariam siue per quamcunque aliam alienacionem aduolui contigerit, siue edificatus fuerit siue non, capitulo Hafnensi unum solidum grossorum quolibet anno feria sexta proxima ante diem beati Michaelis archangeli ad sustentacionem diuini officii sub penatrium marcharum exsoluere teneatur sine remissione aliqua. ♦ In cuius rei testimonium sigillum nostrum una cum sigillis dilectorum Roskildensis et Hafnensis capitulorum presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini millesimo cd septimo uigilia sancti Andree apostoli.

Oversættelse

Peder, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi på råd af vore elskede kapitler i Roskilde og København, der særligt var indhentet herom, idet en bestemt og lovformelig grund rådede dertil, nemlig forøgelsen af gudsdyrkelsen giver og overgiver nærværende brevviser Jakob Dachslap, slagter, og hans elskede hustru og sammes arvinger et grundstykke i slagtergaden i København i Bjørnebrogade, at besidde evindelig. Vi pålægger dog samme grundstykke en vis årlig skyld med hans klare samtykke, aldrig at formindske eller at forøge, og som skal vare til evige tider, således at den Jakob, som nu besidder det grundstykke, og enhver anden efter ham, til hvem det grundstykke enten ved arvefølge eller ved enhver anden afhændelse måtte gå videre, hvad enten det er bebygget eller ej, skal betale kapitlet i København én skilling grot hvert år fredagen næst før ærkeenglen sankt Michaels dag til opretholdelse af gudstjenesten under trussel om tremarksbøde eller anden forladelse. Til vidnesbyrd herom er vort segl sammen med segl tilhørende vore elskede kapitler i Roskilde og København hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1407 dagen for apostlen sankt Andreas dag.