1407. 30. november.


Jakob Jensen, bymand i Malmø, kvitterer Jens Beier, rådmand sammesteds, for indløsningen af to boder.

Tekst efter Aa og Ab

Tekst

Iacobi Ionsons uillani Malmogiensis åth hederlig och beskeden man Iohanni <B>æyare borgmästare i Malmöge gifne quittantz sig annamet richtig betalning for otta mark sölf för hwilka honom 2ne boder woro pantsatte och igenlöstes ♦ Dat. die beati Andreæ apostoli 1407.

Iacob Iønsons borgares i Malmöe bewiisskrifft anlangende honom hafwa antwardat Iohanni Wäyere treenne breef lydande på twenne bodher honom wore af Nilsz Werre pantsatte liggiandes i Malmöe. ♦ Dat. 1407.

Oversættelse

Kvittering udstedt af Jakob Jensen, bymand i Malmø, til hæderlig og beskeden mand Jens Beier, rådmand i Malmø, på at han har modtaget rigtig betaling for otte mark sølv, som to boder var pantsat til ham for, hvilke nu blev indløst. Givet på apostelen sankt Andreas' dag. 1407.

Vidnebrev udstedt af Jakob Jensen, borger i Malmø, at han har overdraget Jens Beier tre breve, der lyder på to boder i Malmø, som var pantsat til ham af Niels Verre. Givet 1407.