1407. 30. november.


Tobbung Markusson sælger sin fædrene gård i Sandsjö til ridderen hr. Abraham Brodersen for 40 mark svensk.

Regest efter A