1407. 1. december.


Tingsvidne, at Peder Pedersen, vikar i Lund, sælger en halv gård sammesteds til Harald Guldsmed.

Tekst efter nil

Tekst

Magni Badz aduocati Lundis Iohannis Hennichini proconsulis Magni Diækns Olai Borræs Canuti Mathiæ consulum Petri Aurifabri et Hans Belkou ciuium Lundensium uthgifne wettnesbörd det vicarien Petrus Petri sålde till Harald Guldsmed een half gård öster i stadhen liggiandes ♦ Datum crastino beati Andriæ apostoli 1407.

Dito borghmästare och rådz wettnesskrifft dat. 1407 angående Per Persons vicarii i Lund åth Harald Guldsmed gifne skiötebreef på een half gård osten för dhen gård forde Harald ibodde.

Borghmästare och rådh i Lund bewiis gifwet och skrifwet 1407 angående Per Persons vicarii i Lund åth Harald Guldsmed gifne skiøtebreef på een half gård östen før then gård forde Harald i bodde.

Oversættelse

Vidnesbyrd udstedt af Mogens Båd, foged i Lund, Jens Hennekesen, borgmester, Mogens Degn, Oluf Borre, Knud Madsen, rådmænd, Peder Guldsmed og Hans Belkow, borgere i Lund, at vikaren Peder Pedersen solgte en halv gård i den østlige del af byen til Harald Guldsmed. Givet dagen efter apostelen sankt Andreas' dag 1407.

Nævnte borgmestres og råds vidnesbyrd givet 1407 angående, at Peder Pedersen, vikar i Lund, udstedte et skødebrev til Harald Guldsmed på en halv gård, der lå øst for den gård, som nævnte Harald beboede.

Erklæring, givet og skrevet 1407 af borgmestre og råd i Lund angående Peder Pedersen, vikar i Lunds skødebrev, givet til Harald Guldsmed på en halv gård øst for den gård, som fornævnte Harald beboede.