1407. 7. december. Rimini


Pave Gregor 12. pålægger biskop Nicolaus af Cammin som særligt udpeget befuldmægtiget i henhold til en ansøgning af kong Erik 7. af Pommern og nogle indbyggere i Stralsund at løse disse indbyggere fra de bandlysningsdomme, de har pådraget sig ved deltagelse i drab og ildspåsættelser i Stralsund.

Tekst efter Aa

Tekst

Gregorius episcopus seruus seruorum dei uenerabili fratri Nicolao episcopo. Caminensi. salutem et apostolicam benedictionem. ♦ Sedes apostolica pia mater recurrentibus ad eam cum humilitate filiis post excessum libenter se propitiam exhibet et benignam. ♦ Exhibita siquidem nobis nuper pro parte nonnullorum multorum opidanorum opidi Sundensis Zwerinensis dyocesis petitio continebat quod cum contra prefatum opidum et in multis uillis eiusdem opidi dicte dyocesis nonnulla dampna et incendia illata fuissent ita quod multe ex uillis ipsis necnon homines ipsarum et mulieres in puerperio concremati et aliqui homines mutilati exstiterunt et cum protunc ignoraretur a quibus illa patrata fuissent. aliqui ex predictis opidanis sumpta occasione de premissis contra nonullos presbyteros dicti opidi tres ex eis horribiliter et inhumaniter interfecerunt et plures ceperunt et ad hec predicti opidani auxilium consilium et fauorem dederunt propter que excommunicationis et alias penas et sententias in talia perpetrantes inflictas incurrisse noscuntur quare pro parte karissimi in Christo filii nostri Erici Dacie Swecie et Norwegie regis illustris et opidanorum predictorum nobis fuit humiliter supplicatum ut opidanos predictos ab excommunicationis sententia ac aliis penis predictis quas propter premissa incurrerunt absoluere ac cum eis misericorditer agere de benignitate apostolica dignaremur. ♦ Nos igitur attendentes quod eiusdem sedis clemencia non consueuit penitentibus ueniam denegare huiusmodi supplicationibus inclinati fraternitati tue de qua in hiis et aliis specialem in domino fiduciam obtinemus per apostolica scripta committimus et mandamus quatinus eosdem opidanos si hoc humiliter petierint ab excommunicacionis et aliis sententiis et penis huiusmodi auctoritate nostra in forma ecclesie consueta ac uice dumtaxat absoluas iniunctis inde eis et ipsorum cuilibet sub uirtute iuramenti per eos prestandi quod similia de cetero non committent nec committentibus prebebunt auxilium consilium uel fauorem et quod nostris et ecclesie mandatis parebunt necnon ecclesiis et personis si quibus ob premissa sint obnoxii satisfaciant competenter ac pro tanto excessu penitentia salutari et aliis que de iure fuerint iniungenda prouiso nichilominus quod loco penitencie quam coram populo publice peragere tenentur eis ut alia opera pietatis exerceant de quibus tibi uidebitur et super quibus tuam conscientiam oneramus iniungas. ♦ Uolumus insuper quod hii ex opidanis predictis qui proprias manus interfectioni et captioni predictis apposuerunt ad sedem predictam uenire pro absolucionis beneficio teneantur ♦ Datum Arimini vii idus decembris pontificatus nostri anno secundo.

Oversættelse

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener hilsen og apostolisk velsignelse til vor ærværdige broder Nikolaus, biskop af Kammin. Ansøgningen, der for nylig blev vist os på vegne af adskillige indbyggere i Stralsund i Schwerins stift, berettede, at, da adskillig skade og brandstiftelse var blevet forvoldt mod den førnævnte by og i mange af den samme bys landsbyer i de nævnte stift, således at mange af disse landsbyer og deres mænd og kvinder i barselsseng var blevet brændt levende og andre var blevet vansirede, og da det dengang ikke vidstes, af hvem dette var blevet forvoldt, visse af de førnævnte indbyggere slog tre presbytere horribelt og grusomt ihjel, idet det hændte blev anvendt imod adskillige af dem, og de tog flere til fange, og til alt dette gav de førnævnte indbyggere, råd, dåd og gunst. På grund af dette vides de at have pådraget sig ekskommunikation og andre sådanne straffe og domme, som tilføjes dem, der forvolder noget sådant. Af den grund blev vi på vegne af vores særdeles kære søn i Kristus, Erik, den glimrende konge af Danmark, Sverige og Norge og de førnævnte indbyggere ydmygt ansøgt om vi kunne tilstå den gunst at løse de førnævnte indbyggere fra ekskommunikationens dom og de øvrige førnævnte straffe, som de havde pådraget sig på grund af det omtalte, og handle barmhjertigt over for dem af apostolisk velvillighed. Idet vi er opmærksomme på, at det ikke passer sig for det samme sædes nåde at nægte tilgivelse til de angrende og idet vi hælder til sådanne bønner, pålægger vi således dit broderskab, om hvilket vi i denne og andre sager har særligt troskab i Herren, at du med vores myndighed i den sædvanlige kirkens form og i vores sted blot løser de samme indbygere fra ekskommunikationens og andre sådanne sådanne straffe og domme, hvis de beder ydmygt herom, idet det bliver dem pålagt hver især under troskabsed, som de skal yde, at de ikke vil forvolde noget lignende forøvrigt, at de ikke vil yde råd, hjælp eller gunst til dem, der måtte gøre det, og at de skal adlyde vores og kirkens befalinger, at de godtgør kirker og individer, hvis de over for dem måtte være strafskyldige på grund af det hændte, fyldestgørende og med helsebringende bod for den store fejltagelse og med de andre foranstaltninger, som retsmæssigt vil være at pålægge, det vil sige under den forudsætning at du, i stedet for bodsgangen, som de skylder at gennemføre offentligt i nærværelse af folket, pålægger dem at udføre andre fromhedens gerninger, sådanne som synes passende for dig, og med hensyn til hvilke vi bebyrder din samvittighed. Det er herudover vores vilje, at de blandt de førnævnte indbyggere som tilføjede egne hænder til førnævnte drab og tilfangetagelse forpligtes til at komme til det førnævnte sæde for tilgivelsens velgerning. Givet i Rimini den 7. december i vores pontifikats andet år.