1407. 12. december. Ribe


Biskop Johan af Slesvig erklærer, at dronning Margrete har betalt de 2000 mark lybsk, for hvilke ridderen hr. Niels Iversen og fem andre riddere havde stillet sikkerhed.

Tekst efter A:

Tekst

Wy Iohan van godes gnaden biscop to Sleswiik bekennen vnde betughen openbare an desseme brefue vmme de twe dusent Lubische mark/ de vns de erbaren ridderen vnde heren. alse her Nicles Ywersone her Iohan Sarpenbergh her Iacop Truwelsøne her Eric Niclessone. her Berneche Skinkel vnde her Iohan Thomessøne vns van vnser gnedighen vrouwen koningynnen Margreten weghene ghelouet vnde bebrefuet hebben to betalende to Lubeche vppe sunte Mertens daghe neghest to komende\ an steder penningen edder ok eyn inlegher dar vore. to Ripen vor de vorscreuen penninghe de vorscreuen twe dusent Lubische mark heft vns vnse gnedighe vrouwe koningynne Margrete. vorbenomet to dancke betalet. na vnser willen vnde noghe. also dat wy er dancken. vnde laten er vnde desse vorscreuen riddere. alse her Nicles Ywersøne her Iohan Scarpenbergh her Iacop Truwelsone her Eric Niclessone. her Berneche Skinkel vnde her Iohan Thomessone qwit ledich vnde loes. vor desse vorscreuen twe dusent Lubische mark inlegher vnde lofte. alse vorscreuen steit/ ok skolen se edder ere erfuen nenerleye maninghe edder an spreke mer liden vmme desse vorscreuen twe dusent Lubische march inlegher vnde lofte alse vorscreuen steit ♦ Vnde to merer bewaringhe vnde sekerheit aller desser vorscreuen stucke dat alle ding also syn in aller mate. alse vorscreuen steit so hebbe wy vnse ingheseghele myt willen vnde witscop ghehenget laten vor dessen breff vnde to tughe Hartich Breydeen Otte. Skerff vnde Henneke Stampen wepenere ingheseghele ♦ Datum Ripis anno domini millesimo cdo septimo profesto beate Lucie uirginis\

Oversættelse

Vi Johan af Guds nåde biskop af Slesvig erkender og bevidner åbenbart i dette brev angående de 2000 lybske mark, som de hæderlige riddere og herrer, nemlig hr Niels Iversen, hr Johan Skarpenberg, hr Jakob Truelsen, hr Erik Nielsen, hr Bernike Skinkel og hr Johan Thomsen har lovet os på vegne af vor nådige frue, dronning Margrete, og skriftligt forpligtet sig til at betale i Lübeck på næstfølgende sankt Mortens dag i gyldig mønt eller også til et indlager derfor i Ribe. For de førnævnte penge, de førnævnte 2000 lybske mark, har vor førnævnte nådige frue dronning Margrete betalt os fyldestgørende efter vor vilje og til vor tilfredshed, hvilket vi takker hende for, og vi lader hende og disse førnævnte riddere, nemlig hr Niels Iversen, hr Johan Skarpenberg, hr Jakob Truelsen, hr Erik Nielsen, hr Bernike Skinkel og hr Johan Thomsen kvit, ledige og frie med hensyn til disse førnævnte 2000 lybske mark, indlager og aftalen, som står skrevet ovenfor. Endvidere skal de eller deres arvinger aldrig mere tåle nogen rykning eller krav med hensyn til disse førnævnte 2000 lybske mark, indlager og aftalen, som står skrevet ovenfor. Og til yderligere garanti og sikkerhed for alle disse førnævnte punkter, for at alle ting er således på alle måder, som står skrevet ovenfor, så har vi med vilje og vidende ladet vor segl hænge på dette brev og til vidnesbyrd væbnerne Hartvig Breide Otto Skerf og Henneke Stampes segl. Givet i Ribe i det Herrens 1407nde år på dagen før festen for den hellige jomfru Lucia