1407.


Ivar Nielsen og hans hustru Johanne skænker Helligåndshuset i København et hus i Malmø

Tekst efter referatet

Tekst

Anno 1407. Hafwer en borger i Malmøe Ifver Nielsøn med hans hustrue Iohanne, gifvet et huus i Malmøe til helliggeistis i Kiøbenhafn.

Oversættelse

År 1407 har en borger i Malmø, Iver Nielsen, med sin hustru Johanne givet et hus i Malmø til Helligåndshuset i København.