1407. Malmø


Fragment af et brev, udstedt i Malmø

Tekst efter A

Tekst

..... (rem 7:) uidebitur ..... celebretur. residuu[m] uero reddituum de premissis bonis euenientium. ad librorum uestimentorum et aliorum ornamento[rum] ..... tributorum uille inpositorum exsolucionem. et edificiorum in ipsis bonis restauracionem. eidem ..... (rem 4:) premissorum ..... ostulat. ipsorum proconsulum et consulum discrecio moderetur. ♦ In quorum omnium premissorum testimonium et euidenciam firmiorem s[igillum meum una cum] sigillis uirorum honorabilium et discretorum uidelicet. domini Tydichini Basse. Andree Benechini presbiterorum. Henechini Agesun ..... (rem 5) onis. et Iohannis Zellin uillanorum ybidem presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini millesimo quadringentesimo septim[o] .....

Oversættelse

..... (rem 7:) synes ..... forrettes; men det resterende af de indtægter, der fremkommer fra det fornævnte gods, (skal anvendes) til betaling af bøger, klæder og andre prydelser ...... skatter, der er pålagt byen, og til forbedring af bygningerne på dette gods til samme ... (rem 4:) fornævntes ..... skal disse gode borgmestre og rådmænd styre. Til vidnesbyrd og urokkeligt bevis for alt det fornævnte er mit segl tillige med segl tilhørende de hæderværdige og gode mænd, nemlig hr. Tideke Basse, Anders Bennikesen, præster, Henneke Ågesen .... (rem 5:) og Jens Selin, bymænd sammesteds, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1407 .....