1407.


Tingsvidne, at en gård i Ring har ligget til Voer kloster i 40 år.

Tekst efter reg

Tekst

Latins tingswedne adt en gaard vdi Rind haffuer legit vlast och vkiert till Worcloster i xl aar. ♦ Daterit mcdvii.

Oversættelse

Et tingsvidne på latin, at en gård i Ring har ligget til Voer kloster i 40 år ukæret og uden nogen tiltale. Givet 1407.