1407, 1427 eller 1479.


Skøde på gods i Gesager og Årup.

Tekst efter reg

Tekst

Ett pergamentis schøde[1] paa nogitt guodtz i Gierdz agger[2] och Atterup[3] i Hettenstedz[4] sogend. ♦ Anno 1407[5] .

1. schøde] skiødebreff a,b,c,d,e. 2. Gierdz agger] Giedtzagger a,b,c,d,e. 3. Atterup] Attrup a,b,c,d,e. 4. Hettenstedz] Hedensted a,b,c,d,e. 5. 1407] 1479 a, 1427 b,c,d,e.

Oversættelse

Et pergamentskøde på noget gods i Gesager og Årup i Hedensted sogn. År 1407.