1407.


Godskalk Rostrup skøder Borregård til biskop Bo af Århus.

Tekst efter reg

Tekst

Pergmetz skiødebreff att Godsch Rostrup haffuer skiødt till bisp Boe i Aarhusz nogit gotz i Borug, Borug gardt i Wettersleff sogenn i Holbergherritt, med theris tilligelsze, møllsted, dam och damsbunde. ♦ 1407.

Oversættelse

Et pergament skødebrev, at Godskalk Rostrup har tilskødet biskop Bo i Århus noget gods i Borre, Borregård i Vejerslev sogn i Houlbjerg herred med dets tilliggende, møllested, dam og dæmning. 1407.