1407.


Godskalk Rostrup skøder biskop Bo ovennævnte gods.

Tekst efter reg

Tekst

Pergmetz skiøde aff Godsch Rostrup till bisp Boe i Aarhusz paa hanns gotz i Borig, Borig gaard i Wettersleff sogenn, med møllestedt. ♦ Datum 1407.

Oversættelse

Pergamentskøde, udstedt af Godskalk Rostrup til biskop Bo i Århus på hans gods i Borre, Borregård i Vejerslev sogn med møllested. Givet 1407.