1407.


Tingsvidne om et stykke eng til en gård i Bjergby.

Tekst efter reg

Tekst

En thingsuinde om en støcke eng, som kallis Engeslett, liggendis thill en gaardt y Bierbye. ♦ Daterit 1407.

Oversættelse

Et tingsvidne om et stykke eng, som kaldes Engslet og som ligger til en gård i Bjergby. Givet 1407.