1407.


Fru Cecilie Nielsdatter pantsætter sin hovedgård i Stødby til hr. Folmer Jakobsen.

Tekst efter reg

Tekst

Fru Cile Nielsdatters pantebreff thill her Folmer Iepsøn paa sin hoffuettgaard i Stødeby i Tillidze sogn. ♦ 1407.

Oversættelse

Fru Cecilie Nielsdatters pantebrev til hr. Folmer Jakobsen på hendes hovedgård i Stødby i Tillitse sogn. 1407.