1407.


Anders Pedersen af Svanholm skøder sit mødrene gods i Særløse til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Anders Perszenn aff Swanholm skiøde breff till bisp Peder aff Roskilde, paa altt hans mørnegotzs vdi Serckeløsze, bygtt och wbygtt, tesligiste paa enn bye, kaldis Ebberup, i samme sogenn. ♦ 1407.

Oversættelse

Anders Pedersen af Svanholms skødebrev til biskop Peder af Roskilde på alt hans mødrene gods i Særløse, bebygget som ubebygget, desuden på en by i samme sogn, som hedder Ebberup. 1407.