1407.


Karl Hansen pantsætter to gårde i Gislinge til sin broder Alexander.

Tekst efter reg

Tekst

Karll Hanszenn haffuer pantsett sin broder Alexander Hanszenn ii gaarde i Gyslinge. ♦ Datum 1407.

Oversættelse

Karl Hansen har pantsat sin broder Alexander Hansen to gårde i Gislinge. Givet 1407.