1407. Holbæk byting


Skødebrev mellem Niels Hansen og Hans Skytte på ½ gård i Holbæk.

Tekst efter reg

Tekst

Skiøde breff aff Holbecks bything paa ɉ gaard ther samestedtz skylder iii skilling grott, emellom Niels Hanszen och Hans Skøtt. ♦ Anno 1407. Latine.

Oversættelse

Skødebrev, udstedt af Holbæk byting, på en halv gård sammesteds, som betaler 3 skilling grot i skyld, mellem Niels Hansen og Hans Skytte. År 1407. På latin.