1407.


Hr. Anders Svendsen, provst i Nørre-Halland, sælger hr. Abraham Knudsen et grundstykke i Kärreberg.

Tekst efter reg

Tekst

Ittem ett skøde breff som her Anders Suendszen provest y Nørre Hallend haffuer soldt her Abram Knudtszen i grundt i Kierbere i Alesløszogen. ♦ Anno m iiiic vii.

Oversættelse

Fremdeles et skødebrev, at hr. Anders Svendsen, provst i Nørre-Halland har solgt hr. Abraham Knudsen et grundstykke i Kärreberg i Alfshög sogn. År 1407.