1407.


Jens Pedersen erkender at have lejet Antvorskov klosters gods i Kelstrup.

Tekst efter reg

Tekst

Iohannes Pederszønn bekiennder sig att haffue closters guodtz i Kielstrop vdi i leie. ♦ 1407.

Oversættelse

Jens Pedersen erkender at have klostrets gods i Kelstrup i leje. 1407.