1407 eller [1507].


Brev angående sammenlægningen af menighederne i Maglebrænde og Stubbekøbing.

Tekst efter reg

Tekst

a: Her findis et annexbrev paa Maglebrende til Stubbekiøbing, som Iohannes Andreæ dei et apostolicæ sedis <gratia> episcopus Otthonianus har schrefued og daterit in curia Sørup dominica proxima aduentus anno domini millesimo quadringentesimo septimo, der er ssa gammel schrifft paa latine som ieg iche kand læsse; Meeningen for Stubbekiøbings kald er saa ringe, Maglebrende med ald sin indkomst schal derfor liges til sognepræsten, som dend tid hede hr. Knud Lauridtzen, ogsaa forblefuen altid dereffter til sognepræster i Stubbekiøbing; som er et gammel pergamentbref med hengende segl under.

b: Disse 2de meenigheder ere annekterede af biskop Iohanne anno 1407.