1408. 4. januar. Randers


Hr. Hans Podebusk beder sin "søn" (= svigersøn) hr. Folmer Jakobsen om at modtage penge for Melby af dronning Margrete i overensstemmelse med hr. Predbjørns brev.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l.:

Tekst

Iak Hannes van Potbusch riddere helser ither myn kære søn her Folmar Iæcopssøn riddere kerlicæ meth guth/ ♦ Oc bedher ither ati tagæ idhræ penningæ for Mæthelby. æfter thy som myn brothers her Prytberns breff som han myn nadhighæ frwæ drotning Margretæ ther vppa gifwet hafwer ther vm luder. thy at thet ær schet. æfter myn wiliæ oc æfter myt rath ♦ Oc nar thet løses æfter fornempdæ myn nadhighæ frwæs. drotning Margretes døth at myn herræ konungen konung Eric oc krwnen oc konungædømet blifwe there ræt her meth uforsymeth thy at fornempdæ myn brodhers her Prytberns breff. luder oc swo/ oc at i tagæ idhræ penningæ oc gøre i allæ stycke som her fore screuet star thet ær myn fulkompne wilie/ ♦ Och bewarer ither engte meth Mæthelby eller hindrer engte ther meer wti/ ♦ Oc til mere bewaring oc wissen vm thisse forscrifnæ stycke/ tha hafwer iac myt incigle meth wiliæ oc witscap hengt for thettæ breff oc til witnesbyrdh forde myn brodhers her Prytberns van Potbusch. oc her Iohan Scarpen[1] incigle ♦ Datum Randers anno domini millesimo cdo octauo quarta feria ante festum epyphanie domini\

1. Iohan Scarpen] skrevet på rasur, skriver har først skrevet Scarpenberghs uden fornavn, men så rettet det. .

Oversættelse

Jeg Hans Podebusk, hilser jeg min kære søn hr. Folmer Jakobsen, ridder, kærligt med Gud. Jeg beder jer, at I tager imod jeres penge for Melby, således som min broders, hr. Predbjørns brev, som han har givet min nådige frue derpå, lyder, thi det er sket med min vilje og efter mit råd. Og når det efter min fornævnte nådige frue dronning Margretes død bliver indløst, skal det ske uden krænkelse af kongens, kong Eriks, kronens og kongedømmets ret, thi således lyder også min fornævnte broders, hr. Predbjørns, brev, og det er fuldt ud min vilje, at I tager imod jeres penge og i alle henseender handler, således som står skrevet ovenfor, og at I ikke befatter jer med Melby eller lægger nogen hindringer i vejen derfor. Til større bekræftelse og sikkerhed for disse foranskrevne punkter har jeg med min vilje og mit vidende hængt mit segl under dette brev, og til vidnesbyrd er min fornævnte broders, hr. Predbjørn Podebusks, og hr. Johan Skarpenbergs segl hængt herunder. Givet i Randers i det Herrens år 1408 onsdagen inden helligtrekonger.