1408. 19. januar.


Testamente af hr. Johan Skarpenberg.

Tekst efter nil