[1408]. 25. januar. Westminster


Kong Henrik 4. af England pålægger William Loveney at udbetale £26 til Lady Anne Lisle for de rejseudgifter hun og hendes følge har haft i forbindelse med tilbagerejsen fra Danmark efter at have fulgt dronning Filippa dertil.

Tekst efter A:

Tekst

/Depar le roy/

Chier et bien ame/ ♦ Nous volons et vous mandons que a nostre bien amee Anne de Lisle facez paier pur les costages de ele et de ses gentz venantz de Bamburgh tanque a nostre citee de Londres puis lour arriuaille en Engleterre venantz de les parties de Denmark vynt et sys liures[1] outre les cent liures queles la dicte Anne auoit de nous pur ses regard et costages pur celle viage accompaignant nostre tresame fille Philippe vers les parties susdictes ♦ Et volons que par icestes vous eneiez due allouance en vestre aconte/ ♦ Donne souz nostre priue seal a Westminster le .xxv. iour de januer lan de nostre regne/ noefisme/.

1. sys liures] herefter en tom plads på linien udfyldt med en vandret streg A. .

Oversættelse

[Påskriften på fligen:] Til Vor højtærede William Loveney, forhenværende skatmester for Vor højtærede datter Filippa, dronning af Danmark I den højtærede konges navn. Vi vil og befaler, at I for de udgifter, som højtærede Anne de Lisle og hendes følge efter deres ankomst til England på tilbagerejsen fra Danmark har haft i forbindelse med strækningen mellem Bamburg og London, udbetaler hende 26 pund, i tillæg til de 100 pund, hun modtog af Os til dækning af de rejseomkostninger, hun havde, da hun ledsagede Vor højtærede datter Filippa til dette land. Vi vil, at det tilkommende beløb hermed indgår i Eders afregning. Givet under Vort personlige segl i Westminster den 25. januar i Vort 9. regeringsår.