1408. 10. februar. Ørum


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Niels Strangesen, ridder, og hans hustru Margrete på rettertinget har skødet dronning Margrete en række gårde på Mors.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomarensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino/ ♦ Noueritis quod sub anno domini mocdviii sexta feria proxima ante diem beati Valentini in castro nostro Ørum in placito nostro iusticiario constitutus dominus Nicolaus Strangesson miles cum uxore sua Martæ filia domini Petri Nyelsson de Smethorp condam militis coram nobilibus uiris et discretis dominis Andrea preposito Wæsterwiich Nicolao preposito in Thywth/ Petro Høgh/ Petro Maghensson/ Iohanne Lyckæ militibus Hermanno de Witzen/ Nicolao Schinkel Iohanne Kröpeliin/ Iohanne Nyelsson/ Nicolao Iensson Schadæland/ Maghens Willatsson/ Petro Kiith/ Laurencio Mattesson/ Petro Langh armigeris ac aliis pluribus fidedignis in multitudine copiosa illustrissime principi et domine domine Margarete dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie etcetera regine domine et matri nostre carissime bona infrascripta. uidelicet. primo in Morsæ in Nørreheret in Schaldorp unam curiam quam Petrus Iensson quinque pund annone/ item ibidem curiam quam Mathias Sannyndæman/ tria pund annone/ item in Swndby curiam quam Iohannes Mikelsson tria pund annone item ibidem curiam quam Amdy Færiekarl/ unum pund annone/ item ibidem curiam quam Iohannes Thorkelsson unum pund annone item in Biærby curiam quam Wistii decem pund annone item ibidem curiam quam Michael Petri sex pund annone item ibidem curiam quam Ebbo Palnesson quatuor pund annone/ item ibidem curiam quam Nyels Ionsson/ quatuor pund annone/ item ibidem curiam quam Petrus Michaelis unum pund annone/ item ibidem curiam quam Kragh/ tria pund annone item in Thøfning parrochia Galthorp curiam quam Petrus Nyelsson/ tria annone/ item ibidem curiam quam Salman/ tria pund annone/ item ibidem curiam quam Iohannes Thorkelsson tria pund annone/ item ibidem curiam quam Botulphus/ octo pund annone/ item ibidem curiam quam Iohannes Iwl tria pund annone/ item ibidem curiam quam Thorkillus Iensson tria pund annone/ item ibidem curiam quam Paulus Nyelsson tria pund annone/ item ibidem curiam quam Iohannes Wormersson tria pund annone/ item in Flathwith curiam quam Iohannes Nyelsson quatuor pund annone/ item ibidem curiam quam Anders Karlsson quatuor pund annone/ item in Thywth in Thywrholm. parrochia Hwitbergh in Ræfsheret primo Smythorpegardh/ quam Iohannes Ebbysson marcham annone/ item in prescripto Smythorp curiam quam Petrus Mattesson tria pund annone/ item ibidem curiam quam Petrus Kaat unum pund annone item in Kaldorp curiam quam Iohannes Morsing sex pund annone/ item ibidem curiam quam Mathias Laurensson sex pund annone item ibidem curiam quam Asede quinque pund annone/ item in Badersløff curiam quam Botulphus unum pund annone item in Oddeby curiam quam Symon tria pund annone/ item ibidem curiam quam Iohannes Petri sex pund annone item in Sææm curiam quam Nicolaus Iensson Gosejægheræ quinque pund annone/ item ibidem curiam quam Nyels Langh quatuor pund annone item in Hwitbergh curiam quam Paulus sex pund annone item in Eloweløfwæ curiam quam Iohannes Nyelsson tria pund annone/ item ibidem curiam Lassæ Thomesson unum pund pronunc inhabitant/ dantes pro annua pensione ex mera uoluntate deliberato animo et amicorum consilio pro pleno et sufficienti precio et pecunia ad nutum suum iam perceptis nichil inde restanti/ scotauit ingremiauit et assignauit iure perpetuo possidenda obligans se et heredes suos dicte domine regine Margarete heredibus successoribus suis et corone nostre Dacie dicta bona omnia et singula cum uniuersis et singulas suis adiacenciis agris pratis pascuis siluis piscinis molendinis molendinorum locis nullis demptis quocumque nomine censeantur apropriare et disbrigare ab impeticione quorumcumque ♦ Ceterum obligauit se et heredes suos quod si alique littere inuente fuerint super predictis bonis uel aliquo premissorum sonantes in predicte domine regine Margarete/ heredum et successorum ac regni nostri commodum proueniant et profectum. transferentesque in eandem dominam reginam Margaretam suos heredes et successores omnem proprietatem possessionem ius et dominium que sibi uel heredibus suis hactenus competunt uel uncquam competere poterunt in premissis/ ♦ Datum anno die et loco quibus supra nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swensson Bryms iusticiario nostro\

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1408 på fredagen nærmest før den hellige Valentins dag fremstod på vort retterting i vort slot Ørum hr. Niels Strangesen, ridder, tillige med sin hustru Marta, datter af den afdøde ridder hr. Peder Nielsen til Smerup, i nærværelse af de velbyrdige mænd og gode herrer Anders, provst i Vestervig, Niels, provst i Thysyssel, Peder Høg, Peder Mogensen, Jens Lykke, riddere, Herman von Vitzen, Niels Skinkel, Jens Nielsen Krøpelin, Niels Jensen Skadeland, Mogens Villadsen, Peder Kid, Lars Madsen, Peder Lang, væbnere, og flere andre troværdige mænd i stor mængde, og skødede, tilskødede og overdrog den højbårne fyrstinde og frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige og Norge osv., vor kæreste frue og moder, til evig og retmæssig ejendom nedennævnte gods, nemlig for det første i Skallerup i Nørreherred på Mors den gård, som Peder Jensen nu bor i, og hvoraf han giver 5 pund korn i årlig afgift, fremdeles den gård sammesteds, som Mads Sandeman nu bor i, og hvoraf han betaler 3 pund korn i årlig afgift, fremdeles i Sundby den gård, som Jens Mikkelsen nu bor i, og hvoraf han betaler 3 pund korn i årlig afgift, fremdeles sammesteds den gård, som Amdi Færgekarl nu bor i, og hvoraf han betaler 1 pund korn i årlig afgift, fremdeles sammesteds den gård, som Jens Torkilsen nu bor i, og hvoraf han betaler 1 pund korn i årlig afgift, fremdeles i Bjergby den gård, som Visti nu bor i, og hvoraf han betaler 10 pund korn i årlig afgift, fremdeles sammesteds den gård som Mikkel Pedersen nu bor i, og hvoraf han betaler 6 pund korn i årlig afgift, fremdeles sammesteds den gård som Ebbe Pallesen nu bor i, og hvoraf han betaler 4 pund korn i årlig afgift, fremdeles sammesteds den gård, som Niels Jonsen nu bor i, og hvoraf han betaler 4 pund korn i årlig afgift, fremdeles sammesteds den gård, som Peder Mikkelsen nu bor i, og hvoraf han betaler 1 pund korn i årlig afgift, fremdeles sammesteds den gård, som Krag nu bor i, og hvoraf han betaler 4 pund korn i årlig afgift, fremdeles i Tøving i Galtrup sogn den gård, som Peder Nielsen nu bor i, og hvoraf han betaler 3 pund korn i årlig afgift, fremdeles sammesteds en gård, som Salmund nu bor i, og hvoraf han betaler 3 pund korn i årlig afgift, fremdeles sammesteds en gård, som Jens Torkilsen nu bor i, og hvoraf han betaler 3 pund korn i årlig afgift, fremdeles sammesteds en gård, som Bodulf nu bor i, og hvoraf han betaler 8 pund korn i årlig afgift, fremdeles sammesteds en gård, som Jens Jul nu bor i, og hvoraf han betaler 3 pund korn i årlig afgift, fremdeles en gård, som Torkil Jensen nu bor i, og hvoraf han betaler 3 pund korn i årlig afgift, fremdeles sammesteds en gård, som Povl Nielsen nu bor i, og hvoraf han betaler 3 pund korn i årlig afgift, fremdeles sammesteds en gård, som Jens Wormersen nu bor i, og hvoraf han betaler 3 pund korn i årlig afgift, fremdeles i Flade en gård, som Jens Nielsen nu bor i, og hvoraf han betaler 4 pund korn i årlig afgift, fremdeles sammesteds en gård, som Anders Karlsen nu bor i, og hvoraf han betaler 4 pund korn i årlig afgift, fremdeles sammesteds en gård, som Anders Karlsen nu bor i, og hvoraf han betaler 4 pund korn i årlig afgift, fremdeles i Thysyssel i Thyholm i Hvidbjerg sogn i Revs herred for det første Smerupgård, som Jens Ebbesen nu bor i, og hvoraf han betaler 1 mark korn i årlig afgift, fremdeles i førnævnte Smerup den gård, som Peder Maltesen nu bro i, og hvoraf han betaler 3 pund korn i årlig afgift, fremdeles sammesteds den gård, som Peder Kåd nu bor i, og hvoraf han betaler 1 pund korn i årlig afgift, fremdeles i Kallerup den gård, som Jens Morsing nu bor i, og hvoraf han betaler 6 pund korn i årlig afgift fremdeles sammesteds den gård som Mads Larsen nu bor i, og hvoraf han betaler 6 pund korn i årlig afgift, fremdeles sammesteds den gård, som Asser nu bor i, og hvoraf han betaler 5 pund korn i årlig afgift, fremdeles i Barslev den gård, som Bodulf nu bor i, og hvoraf han betaler 1 pund korn i årlig afgift, fremdeles i Odby den gård, som Simon nu bor i, og hvoraf han betaler 3 pund korn i årlig afgift, fremdeles sammesteds den gård som Jens Pedersen nu bor i, og hvoraf han betaler 6 pund korn i årlig afgift, fremdeles i Sem den gård, som Niels Jensen Gåsejæger nu bor i, og hvoraf han betaler 5 pund korn i årlig afgift, fremdeles sammesteds en gård, som Niels Lang nu bor i, og hvoraf han betaler 6 pund korn i årlig afgift, fremdeles i Hvidbjerg den gård, som Povl nu bor i, og hvoraf han betaler 5 pund korn i årlig afgift, fremdeles i Flovlev den gård, som Niels Jensen nu bor i, og hvoraf han betaler 3 pund korn i årlig afgift, fremdeles sammesteds den gård som Lars Thomsen nu bor i, og hvoraf han betaler 1 pund korn, med fri vilje og velovervejet sind og efter deres venners råd for fuld og tilfredsstillende pris og pengesum, som han allerede har modtaget efter sit ønske, og hvoraf intet står tilbage, idet han forpligtede sig og sine arvinger til for nævnte fru dronning Margrete, hendes arvinger og efterfølgere og vort rige Danmarks krone at hjemle og fritage nævnte gods, hvert og et, med alle og ethvert af dets tilliggender, marker, enge, græsgange, skove, fiskedamme, møller og møllesteder, uden nogen undtagelse, med hvilket navn de end kan benævnes, for påkrav fra hvem som helst. Endvidere forpligtede han sig og sine arvinger dertil, at dersom der bliver fundet nogen som helst breve, som vedrører førnævnte gods eller på noget som helst af det forud omtalte, skal det komme fornævnte fru dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere og vort rige til gavn og gode, idet de overfører til samme fru dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere al ejendomsret, besiddelse, ret og højhedsret, som hidindtil har tilkommet eller nogensinde vil kunne tilkomme dem eller deres arvinger i forud omtalte. Givet år, dag og sted som ovenfor, under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar som vidne.