[1408]. 18. februar. Westminster


Kong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at udbetale William Bourchier, ridder, de ham tilkommende penge for deltagelse i de dansk-engelske ægteskabsforhandlinger.

Tekst efter A:

Tekst

Henri par la grace de dieu roy Dengleterre et de France et seignur Dirlande.. As tresorer et chamberlains de nostre eschequier. saluz.. ♦ Come par laconte quel nostre chier et foial chiualer William Burghchier ad renduz deuant les barouns de nostre eschequier par vertue de noz lettres de priue seal a eux nadgairs direttes/ a cause du viage par le dit William fait. alant de nostre commandement as parties de Denmarke pur traiter ouesque Isabelle royne de Denmarke et de Norweye sur le fait de mariage parentre nostre treschier et tresame filz Henri prince de Gales. et la fille de Phelippe royne de Denmarke et de noz deniers par lui receuz par celle cause/ trouez soit que au dit William. sount duz par le dit aconte cent cynquante et noef liures tresze souldz et quatre deniers. sicome par le teneur du dif aconte. certefiez en nostre counsail pleine appiert/ ♦ Et come lauantdit William nous ait enfourmez que cent liures sount a lui dues et aderere dune annuitee de cynquante marcs par nous nadgairs a lui grauntee aprendre pur terme de sa vie a nostre eschequier susdit/ ♦ Volons et vous mandons que sibien de les susdictes cent cynquante et noef liures tresze souldz et quatre deniers/ come de ladite somme de cent liures/ en cas que a tante de somme soit aderere au dit William de sa annuitee susdite/ facez auoir a mesme celui William paiement ou sufficeant assignement sicome reson est.. ♦ Donne souz nostre priue seal a Westminster le .xviii. iour de feuerer. lan de nostre regne noesisme.

Oversættelse

Henrik, af Guds nåde konge af England og Frankrig og herre over Irland, til skatmesteren og kammerherrerne for Vort skatkammer. I henhold til den regnskab, som den højtærede og pålidelige ridder William Bourchier som følge af det til Vort skatkammers baroner for nylig sendte og med Vort personlige segl lukkede brev har præsenteret for dem vedrørende den rejse, han foretog til Danmark på Vor befaling for at forhandle med Isabella1, dronning af Danmark og Norge, angående giftermålet mellem Vor højtærede søn Henrik, prinsen af Wales, og datteren (!) til Filippa, dronning af Danmark, og vedrørende de penge, han modtog til samme formål, fastsættes der, at der i henhold til nævnte regnskab tilkommer førnævnte William 159 pund 13 shilling og 4 pence, som det tydeligt fremgår af indholdet af det af Vort råd bekræftede regnskab. Eftersom William har ladet os vide, at der tilkommer ham 100 pund som efterbetaling af et årligt beløb på 50 mark, som vi tidligere har bevilget ham til udbetaling på livstid fra Vort statkammer, vil og befaler Vi, at I i henhold til såvel de nævnte 159 pund 13 shilling og 4 pence som til beløbet på 100 pund, om ellers William har et sådant beløb udestående, giver denne William udbetaling eller tilstrækkelig sikkerhed, som det sig hør og bør. Givet under Vort personlige segl i Westminster den 18. februar i Vort 9. regeringsår.