[1408]. 1. marts. Westminster


Kong Henrik 4. af England giver de engelske købmænd i Danmark, Norge og Sverige tilladelse til at vælge deres egne fogeder.

Tekst efter Aa:

Tekst

Rex omnibus ad quos (presentes littere peruenerint) salutem. ♦ Sciatis quod cum ut accepimus ob defectum boni et sani regiminis et gubernacionis diuersa dampna dissensiones grauamina et angustie inter mercatores regni nostri Anglie in partibus Norweie Swethie et Dacie commorantes sepius ante hec tempora mota fuissent et perpetrata ac maiora exinde quod absit futuris temporibus uerisimiliter euenire formidantur nisi pro meliori gubernacione inter eosdem mercatores mutuo habenda manus nostras adiutrices celerius apponamus nos dampnis et periculis in hac parte iminentibus precauere et eosdem mercatores et alios de dicto regno nostro ad partes predictas uenturos iuste et fideliter regi et pertractari intime desiderantes. uolumus et tenore presencium concedimus eisdem mercatoribus quod ipsi quociens et quando eis placuerit in quodam loco competenti et honesto ubi sibi placuerit se congregare et unire et certas personas sufficientes et idoneas in gubernatores suos in eisdem partibus inter se ad eorum libitum eligere et optinere ualeant libere et impune dantes ulterius et concedentes huiusmodi gubernatoribus per predictos mercatores sic eligendis quantum in nobis est potestatem et auctoritatem speciales omnes et singulos mercatores Anglicos ad partes predictas decetero uenientes et declinantes per se uel sufficientes loca sua tenentes regendi et gubernandi ac eis et eorum cuilibet in suis causis et querelis quibuscumque inter eos in partibus predictis motis uel mouendis plenam et celerem iusticiam faciendi et quascumque questiones contenciones discordias et debatas inter ipsos mercatores Anglicos et mercatores parcium predictarum motas seu mouendas reformandi reformacionemque petendi redigendi sedandi et pacificandi et quecumque transgressiones dampna mesprisiones excessus uiolencias et iniurias mercatoribus parcium predictarum per predictos mercatores Anglicos facta seu facienda redigendi reparandi restaurandi et emendandi consimilesque restituciones reparaciones restauraciones et emendaciones de ipsis mercatoribus parcium predictarum seu deputatis suis requirendi petendi et recipiendi ac de communi assensu mercatorum Anglicorum predictorum statuta ordinaciones et consuetudines prout pro meliori gubernacione status eorundem mercatorum Anglicorum in hac parte uidebitur expedire faciendi et stabiliendi et omnes et singulos mercatores Anglicos prefatis gubernatoribus sic eligendis uel eorum locatenentibus seu eorum alicui aut alicui statutorum ordinacionum et consuetudinum predictorum contrarios rebelles uel inobedientes iuxta quantitatem delicti sui in hac parte racionabiliter puniendi uolentes insuper omnia iusta et racionabilia statuta ordinaciones et consuetudines per predictos gubernatores sic eligendos in forma predicta facienda et stabilienda necnon omnes iustas et racionabiles ordinaciones per nuper gubernatores predictorum mercatorum Anglicorum de communi assensu eorundem mercatorum pro huius gubernacione sua in partibus predictis iuxta priuilegia et auctoritates sibi per regem parcium predictarum et antecessores suos concessa factas et stabilitas seu per predictos gubernatores nunc ut premittitur eligendos iuxta priuilegia predicta seu alia eisdem mercatoribus Anglicis per predictum regem et heredes suos imposterum concedenda faciendas stabiliendas rata firma et accepta haberi et pro ratis firmis et acceptis ibidem firmiter et inuiolabiliter obseruari. ♦ Damus autem uniuersis et singulis mercatoribus Anglicis predictis tenore presencium firmiter in mandatis quod eisdem gubernatoribus sic eligendis et eorum locatenentibus in premissis omnibus et singulis ac aliis gubernacionem et regimen in hac parte qualitercumque concernentibus intendentes sint consulentes obedientes et auxiliantes prout decet. ♦ Datum in palacio nostro Westmonasterii sub magni sigilli nostri testimonio primo die marcii/

Oversættelse

Kongen med hilsen til alle, hvem nuværende brev når frem. I skal vide, at da - sådan som vi har hørt - forskellige skader, uenigheder, anklager og problemer før denne tid havde fundet sted og var blevet forvoldt imellem vort riges, England, købmænd opholdende sig i Norges, Sveriges og Danmarks egne og større sådanne herefter frygtes at forvoldes i kommende tider - det ikke ske! - på grund af mangel på god og sund ledelse og styrelse, hvis ikke vi i hast kommer hjælpende til undsætning for at få en bedre styrelse gensidigt imellem købmændene, og da vi ønsker at undgå truende skader og farer i denne sag, og at de samme købmænd og andre, der ellers vil komme til omtalte egne ledes retfærdigt og behandles hæderligt, vil vi og tilstår vi de samme købmænd: at de selv, hvornår og hvor mange gange de behager på et passende og hæderligt sted, hvor de behager, skal tilstås at samle og forene sig og indbyrdes efter behag frit og ustraffet vælge og erholde passende og egnede personer til deres fogeder i de samme egne. Og vi giver og tilstår yderligere sådanne af førnævnte købmænd valgte fogeder, så meget vi formår, særlig magt og myndighed til at styre ved sig selv eller passende stedfortrædere og lede alle og enhver engelske købmænd der kommer til og opholder sig i førnævnte egne; til at udøve disse og hvem som helst af dem fuld og hurtig retfærdighed i deres indbyrdes sager og tvister, førte og stående for at blive ført, af hvilken som helst art de måtte være, i førnævnte egne og til at afhjælpe hvilke som helst klagemål, stridigheder, uenigheder og rivninger imellem førnævnte egnes engelske købmænd og de øvrige, førte eller stående for at blive ført, og til at optegne, kræve, bilægge og pacificere afhjælpning, og til at optegne, imødegå, afbøde og udbedre hvilke som helst overskridelser, skader, ulovligheder, udfald, voldeligheder og uretmæssigheder, gjort eller stående for at blive gjort mod de førnævnte egnes købmænd af førnævnte engelske købmænd, og til at kræve, søge og modtage lignende udbedringer, erstatninger, oprejsninger og betalinger fra selve førnævnte egnes købmænd eller deres deputerede; og til at skabe og stabilisere regler, forskrifter og sædvaner ud fra førnævnte engelske købmænds fælles tilsagn, således som de samme engelske købmænds stilling i denne sag vil synes at være beredt for en bedre styrelse; og til fornuftigt i denne henseende at straffe alle og enhver engelsk købmand, der er opsætsige, rebelske eller ulydige over for førnævnte fogeder, der skal vælges således, eller deres stedfortrædere eller en af dem eller en af førnævnte regler, forskrifter og sædvaner, i henhold til størrelsen af deres forbrydelse. Vi vil herudover, at alle retfærdige og fornuftige regler, forordninger og sædvaner, der står for at blive gjort og stabiliseret af førnævnte efter førnævnte måde valgte fogeder og endvidere alle retfærdige og fornuftige forordninger gjort og stabiliseret af de sidste fogeder for førnævnte engelske købmænd ud fra samme købmænds fælles tilsagn for denne styring i førnævnte egne i henhold til dem af disse egnes konge og dennes forgængere tilståede privilegier og myndigheder eller gøres af førnævnte fogeder, der nu skal vælges, som sagt, i henhold til førnævnte privilegier eller andre tilståede de samme engelske købmænd af førnævnte konge og dem, der i fremtiden vil blive tilstået af hans arvinger, holdes faste, ratificierede og vedtagne og fast og ukrænket iagttages sammesteds for ratificerede, faste og vedtagne. Vi giver alle og enhver af førnævnte engelske købmænd fast i opdrag ved nærværende brev, at de forholder sig opmærksomme, rådgivende, adlydende og hjælpende over for de samme fogeder, der således skal vælges, og deres stedfortrædere med hensyn til alt og ethvert af det fønævnte og andet på hvilken som helst måde vedrørende styrelsen og ledelsen i denne sag, således som det passer sig. Givet i vort slot Westminster under vort store segls vidnesbyrd 1. dag i marts.