1408. 18. marts.


Peder Fælling, foged på borgen København, lejer for sin og sin hustrus livstid tre bol jord i Måløv tilhørende sankt Nikolaj alter i Roskilde domkirke af hr. Jens Hemmingsen, sakristan og evig vikar sammesteds, mod en årlig afgift af to læster korn og to mark sølv.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus Fæling aduocatus castri Hafnensis. salutem in domino sempiternam. ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri me ab honorabili uiro domino Iohanne Hemmingi sacrista perpetuo uicario in ecclesia Roskildensi omnia et singula bona in Moløwæ in Smørumsheret uidelicet tres mansos terre dictos bool una cum omnibus et singulis dictorum bonorum attinenciis agris pratis siluis pascuis piscaturis humidis et siccis mobilibus et inmobilibus nullis exceptis ad altare sancti Nicolai quod ad presens in dicta ecclesia Roskildensi optinet spectancia ad dies meos et dilecte uxoris mee Cecilie quam pronunc habeo pro annua pensione conductiue recepisse tali inter nos mediante condicione quod infra festum purificacionis beate uirginis inclusive cuiuslibet anni sibi ac successori suo qui pro tempore idem altare canonice optinuerit duas lestas annone unam. uidelicet. ordei et alteram siliginis cum duabus marchis argenti usualis monete bone et datiue Roskildis racione annue pensionis soluere tenear expedite prout in litteris apertis eiusdem domini Iohannis super hoc confectis plenius patet insuper dicta bona edificem et instaurem ac edificata pro posse meo in bono statu conseruem que sub libera ordinacione una cum familiis colonis et inquilinis in eisdem residentibus teneam necnon familiam inquilinos et colonos meam instituendi et destituendi in eisdem liberam habeam facultatem ♦ Item me de medio sublato si uxor mea Cecilia predicta superuixerit eadem bona omnia et singula sub prescriptis condicionibus et articulis ad dies suos in usum suum libere habeat ordinanda. item post nostrum utriusque mortem heredes nostri uel alterius nostrum per annum inmediate subsequentem ipsa prescripta bona in bono statu teneant pensionemque ut premittitur statutis loco et termino integraliter exoluant de eisdem. quo elapso sepedicta bona una cum suis edificiis et melioracionibus familiis et colonis protunc in eis residentibus ad ipsum dominum Iohannem uel eius successorem et ad dictum altare sancti Nicolai libere reuertantur sine refusione nec contradiccione cuiuscumque ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium uirorum uidelicet domini Cristierni prepositi ecclesie Roskildensis. domini Nicolai Lawonis canonici ecclesie eiusdem presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m° cd° octauo dominica qua cantatur Oculi in quadragesima.

Oversættelse

Peder Fæling, foged på Københavns slot, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg af den hæderværdige mand hr. Jens Hemmingsen, sakristan, evig vikar ved Roskilde kirke, har lejet det gods, alt og hvert enkelt, i Måløv i Smørum herred, nemlig tre bol jord, kaldet bol, tillige med nævnte gods' tilliggender, alle og hvert enkelt, agre, enge, skove, græsgange, fiskevande, vådt og tørt, rørligt og urørligt, intet undtaget, hørende til sankt Nikolaj alter, som han for tiden sidder inde med ved nævnte Roskilde kirke, så længe jeg og min nuværende elskede hustru Cecilie lever, mod en årlig afgift, på den imellem os aftalte betingelse, at jeg hvert års kyndelmisse inklusive er forpligtet til uden vægring at betale ham eller hans efterfølger, som til enhver tid på kanonisk vis måtte sidde inde med samme alter, to læster korn, nemlig en læst byg og en læst rug med to mark sølv i sædvanlig god og gængs mønt i Roskilde i årlig afgift, således som det udførligt fremgår af samme hr. Jens' herom affattede åbne brev. Fremdeles skal jeg bebygge og forny nævnte gods og efter min formåen vedligeholde det byggede i god stand, hvilket jeg skal beholde til min fri rådighed tillige med de på samme boende undergivne, landboer og gårdsæder, og det skal stå mig frit for at indsætte og udsætte mine undergivne, gårdsæder og landboer, på samme. Fremdeles skal min førnævnte hustru Cecilie efter min død, hvis hun overlever mig, for livstid have fri rådighed over samme gods, alt og hvert enkelt, til eget brug på ovennævnte betingelser og vilkår. Ligeledes skal efter vor død vore arvinger eller arvingerne efter den ene af os det umiddelbart følgende år holde førnævnte gods i god stand og fuldt ud betale den førnævnte afgift af samme på fastsatte sted og termin, når det år er forløbet, skal oftnævnte gods tillige med dets bygninger og forbedringer, undergivne og landboer, som da bor derpå, frit uden vederlag eller modsigelse fra nogen side vende tilbage til samme hr. Jens eller hans efterfølger og til nævnte sankt Nikolaj alter. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de hæderværdige mænd, nemlig hr. Kristian, provst ved Roskilde kirke, hr. Niels Lavesen, kannik ved samme kirke, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1408 på den søndag, på hvilken der som indgangsbøn synges Oculi in quadragesima (i fasten).