1408. 22. marts. [Roskilde]


Kristian Hemmingsen, provst i Roskilde, lejer en øde gård i Særløse af Henneke Mule, borger i Roskilde, for 12 år mod en årlig afgift af 4 pund korn og en skilling grot.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Cristiernus Hemmingi prepositus Roskildensis salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri me a discreto uiro Hennikino Mwle ciue Roskildensi armigero latore presencium unam curiam suam in Serkløse in Wolburgsheret pronunc desolatam cum omnibus suis pertinenciis uidelicet agris pratis pascuis siluis humidis et siccis nullis penitus demptis ad certos annos uidelicet a festo sancti Michaelis et sic ad duodecim annos continuos immediate subsequentes in conductum recepisse tali condicione prehabita quod sibi uel suis heredibus quolibet illorum duodecim <annorum>[1] racione pensionis quatuor pund annone medietatem in ordeo et medietatem in siligine et unum solidum grossorum circa festum purificacionis beate uirginis erogabo uel heredes mei erogabunt de eadem. ♦ Insuper hoc addito illis duodecim annis transactis dicta curia cum suis pertinenciis predictis et cum edificiis et melioracionibus in ea constructis et familia ibidem instituta ad dictum Hennikinum Mwle uel heredes suos sine refusione alicuius pecunie uel ualoris libere reuertatur sine reclamacione quorumcumque ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum uirorum dominorum Iohannis Øndari Trvgilli canonicorum Roskildensium et Iohannis Nicolai consulis Roskildensis presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m° c°d octauo. crastino beati Benedicti abbatis.

1. <annorum>] mangler A.

Oversættelse

Kristian Hemmingsen, provst i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg af den gode mand Henneke Mule, borger i Roskilde, væbner, indehaver af dette brev, har lejet en ham tilhørende for tiden øde gård i Særløse i Volborg herred med alle dens tilliggender, nemlig agre, enge, græsgange, skove, vådt og tørt, slet intet undtaget, for et bestemt åremål, nemlig fra mikkelsdag og så fremdeles fulde tolv år frem i tiden på den forud aftalte betingelse, at jeg eller mine arvinger i hvert af de tolv år i afgift heraf skal betale ham eller hans arvinger fire pund korn, halvdelen i byg og halvdelen i rug, og en skilling grot omkring kyndelmisse. Hertil kommer ydermere, at efter forløbet af de tolv år skal nævnte gård med dens førnævnte tilliggender og med de herpå opførte bygninger og forbedringer og de sammesteds indsatte undergivne uden noget vederlag i penge eller anden værdi frit vende tilbage til nævnte Henneke Mule eller hans arvinger uden protest fra nogen som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de gode mænd herrerne Jens Øndersen og Troels, kanniker i Roskilde, og Jens Nielsen, rådmand i Roskilde, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1408 dagen efter abbeden sankt Bents dag.