1408. 23. marts.


Niels Hågensen skøder en gård i Allerup til biskop Bo af Århus.

Tekst efter nil

Tekst

Item et skøde breff er gammelt paa en gaard vdi Aldrup aff Niels Hagenszen vebner til biscop Boe. ♦ Datum mcdviii° feria 6a proxima ante festum annunciationis beatæ Mariæ uirginis.

Oversættelse

Et gammelt skødebrev på en gård i Aldrup, udstedt af Niels Hågensen, væbner, til biskop Bo. Givet 1408 fredag før jomfru Marias bebudelsesdag.