1408. 4. april.


Reces af de preussiske stæders dag.

Udtog efter Hanserec.:

Tekst

Anno domini 1408 feria 4 post dominicam iudica domini nuncii consulares civitatum infrascriptarum, videlicet: de Thorun Gotke Rebber et Albertus Rote; de Elbingo Arnoldus Rouber et Iohannes Rote; de Dantzk Arnoldus Hecht et Conradus Letzkow, infrascripta pertractabant.

<1-4> ..... <5> Item ist gehandelt bii den[1] steten, das is gar nucze were, das der gene, der foyt czur czit zal syn off Schone, czu 6 ioren ader lenger dorbey blebe; unde dis ist czurugge geczogen, czum nehesten tage inczubrengen.

<6-7> .....

<8> Item hat unser here homeister den steten befolen, tzu sprechende eynen itzlichen in syme rote, umb den tag tzu halten off pfingesten nehest komende tzu Calmarn, und dovon tzum neisten tage weder intzubrengen. ♦ Unsir herre homeistir wil eynen herren vom orden dohen Unsir herre indtil senden[2] und die vom Elbinge sullen eynen us irem rothe domite senden.

<9-10> .....

1. den] Ba, mgl. Aa. 2. Unsir herre indtil senden] Ba, mgl. Aa. .

Oversættelse

I det Herrens år 1408 onsdag efter søndagen Iudica gennemdrøftede de herrer udsendinge, rådmændene fra de nedenfor skrevne stæder, nemlig fra Thorn Gottfried Rebber og Albrecht Rode, fra Elbing Arnold Rover og Johan Rode, fra Danzig Arnold Heket og Konrad Leskow de nedenfor skrevne sager.

<1-4>.....

<5> Fremdeles er der forhandlet mellem stæderne, at det ville være nyttigt, at den, der for tiden skal være foged i Skåne, bliver der 6 år eller længere; og det er trukket tilbage for at blive forelagt ved det næste møde.

<6-7>.....

<8> Fremdeles har vor herre højmesteren befalet stæderne at tale, hver i sit råd, om at holde møde næste pinse i Kalmar og om at indbringe det igen til næste møde. Vor herre højmesteren vil sende en herre fra ordenen dertil, og de fra Elbing skal sende en fra deres råd med.

<9-10>.....