[1408. Omkr. 21. april].


Dronning Margrete skænker Børglum kloster gods.

Tekst efter ÆA

Tekst

En wdskriifft paa droning Margretis skøde breff om thett godtz hun gaff tiill Børlumkloster.

Oversættelse

En afskrift af dronning Margretes skøde brev om det gods, hun gav til Børglum Kloster.