1408. 24. april.


Wichmand Andersen, bymand i Hjørring, sælger og skøder til dronning Margrete sin rettighed i en gård i Hjørring.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l.:

Tekst

Iæk Wichman Anderssøn byman i Horingæ/ kennæs thet mættæ mit øpnæ breff at iæk hauer meth goth weliæ sælt oc skøt høghboren førstinnæ drodrnin [1] Margretæ al thæn ræt mich til fiæl æfter Gerikes dødh myn mother brothr war i thæn gorth i Høringæ som forde Gerike innæ bothæ i hws oc i iorth huat thet hælst hedær eller ær hauer iæk skøt oc afhænt til ewærælds æyæ ♦ Oc kænnæs iæk thet i thettæ mit opnæ breff at. iæk hauer opborit fult oc alt wærth for thæn forne rætichet æfter myn eghin weliæ suo at mich wæl at nøwær ♦

Til meræ wessæ oc bewaring hauer iæk forde Wichman Anderssøn meth weliæ oc ia ladet mit inciglæ hængis for thettæ breff meth skellæghæ mæns inceglæ soo som Iens Pæthrssøn oc Suen Howets borghemæster i Høringæ Knut Ionssøn oc Tydike Langæ trøyæ byman i samæ stath ♦

Datum anno domini[2] anno domini m° cd° viii° feria tercia proxima post quasi modo geniti.

1. drodrnin ] = drotning . 2. anno domini] med domini o.l. A.

Oversættelse

Jeg Wichmand Andersen i Hjørring bekender med mit åbne brev, at jeg med min gode vilje har solgt og skødet den højbårne fyrstinde, dronning Margrete, al den ret, som efter min morbroder Gerikes død tilfaldt mig i den gård i Hjørring, hvori fornævnte Gerike boede, i såvel hus som jord, hvordan det end benævnes eller hvad det end er; det har jeg skødet og afhændet hende til evig besiddelse. Jeg erkender med dette mit åbne brev, at jeg har oppebåret den fulde og hele værdi efter min egen vilje for den føromtalte rettighed, således at jeg er vel tilfreds.

Til større sikkerhed og bekræftelse har jeg fornævnte Wichmand Andersen med min vilje og mit jaord ladet mit segl blive hængt under dette brev sammen med forstandige mænds segl, nemlig Jens Pedersen og Svend Hoveds, borgmestre i Hjørring, Knud Jonsen, Tideke Langtrøje, bymænd sammesteds.

Givet i det Herrens år 1408 tirsdag efter Quasimodogeniti (1. søndag efter påske).