1408. 26. april. Ålborg


Inger, priorinde i Ålborg Vor Frue kloster, skænker en øde gård i Vilse til johanitterklostret i Dueholm mod afholdelse af en ugentlig messe til bod for Katrine Jakobsdatters sjæl.

Tekst efter Aa:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Ingerdh priorissa monasterii beate uirginis in Alburgh salutem in domino ♦ Constare cupio uniuersis presentibus et futuris quod recognosco me religiosis uiris ac dominis fratribus sancti Iohannis baptiste Iherosolimitani in Dwholm in Morsæ unam curiam desolatam in Vilsæ sitam quam quidam Petrus Matisson quondam inhabitabat cum omnibus suis pertinenciis uidelicet agris pratis humidis et siccis nil exceptis pro rede<m>pcione anime Katerine Ieppsdatter ex deliberato animo et eciam cum consensu aliorum amicorum meorum dedisse ueraciter et annuisse pro usibus suis ordinandam iure perpetuo possidendam condicione infrascripta quod predicti fratres unam missam in qualibet septimana per tres annos continuos iam immediate consequentes in remedium anime predicte Katerine debeant ibidem celebrare ♦ Unde obligo et heredes meos ipsis fratribus sepedictam curiam appropriare et alloqucione quorumcumque liberare per presentes ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium uirorum ac dominorum uidelicet Petri Kamp prioris Petri Høgh Nicolai Krabbe et Nicolai Erikson presentibus est appensum ♦ Datum Abborgh anno domini mcdviii feria quinta post diem beati Marci ewangeliste et martiris.

Oversættelse

Inger, priorinde i sankt Marie kloster i Ålborg, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Jeg ønsker, at det skal stå klart for alle nulevende og fremtidige, at jeg anerkender, at jeg i sandhed har givet de fromme mænd og herrer brødre i sankt Johannes døbers af Jersusalems hus i Dueholm på Mors en ødegård i Vilse, som en vis Peder Madsen fordum beboede, med alle dens tilliggender, nemlig agre, enge, vådt og tørt uden undtagelse til frelse for Katrine Jakobsdatters sjæl, og med min velovervejede hu og også med mine andre venners samtykke tilstået dem at råde over den til deres nytte og at besidde den med evig ret på nedenstående betingelser, at fornævnte brødre i de tre nærmest følgende år sammesteds skal afholde en messe hver uge til frelse for fornævnte Katrines sjæl. Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle de samme brødre oftnævnte gård og ved dette brev at frigøre den fra tiltale fra hvemsomhelst. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de hæderlige mænd og herrer, nemlig Peder Kamp, prior, Peder Høg, Niels Krabbe og Niels Eriksen. Givet i Ålborg i det Herrens år 1408 torsdag efter evangelisten og martyren sankt Marcus' dag.