1408. 3. maj. Før Vesterherred herredsting


Tingsvidne af Før Vesterherred herredsting om, at otte mænd har lovet stalleren Kristian Frellevsen, væbner, fuldt forlig og sone for Harald Ebbesens død, hvilken blev halshugget på foranledning af Jens Madsen.

Tekst efter Aa:

Tekst

Omnibus præsens scriptum cernentibus uel audientibus communitas bundonum in Westherhærithsføør salutem in domino sempiternam. ♦ Tenore præsentium recognoscimus, publice protestando, quod discreti uiri et honesti Eby Ienssøn, Arfastus Ebbonis, filius eiusdem, Sone Gemen, Iens Beys, Iens Hanen, Nekels Trodden, Namen Arnesti et Eskel Brødersson, in nostro communi placito personaliter constituti, honorabili uiro et discreto Christierno Freldesson, armigero, nostro stabulario ex parte dominæ reginæ de omnibus et singulis suis cognatis et amicis plenam compositionem et ueram sonam pro morte Hareld Ebys occasione Iesse Matessøn decollati et omnibus et singulis discordiis inter ipsos ea de causa motis cum coniunctis manibus firmiter promiserunt usque in perpetuum duraturam. ♦ In cuius rei testimonium sigillum nostrum præsentibus est appensum. ♦ Datum sub anno domini mccccviiio ipso die inuentionis sanctæ crucis.

Oversættelse

Alle bønderne i Vesterherred på Før til alle, der ser eller hører dette brev, hilsen evindelig med Gud. Vi erkender med dette brevs ordlyd, idet vi offentligt erklærer, at de gode og agtværdige mænd Ebbe Jensen, Arnfast Ebbesen, sammes søn, Sune Gemen, Jens Beys, Jens Hane, Niels Trodde, Namen Arnstsen og Eskil Brodersen, der personligt var til stede på vort herredsting, med sammenlagte hænder urokkeligt har lovet den hæderværdige og gode mand Kristian Frellevsen, væbner, vor staller, på fru dronningens vegne fuldt forlig og sand sone på alle deres slægtninges og venners vegne for Harald Ebbesens død, han, der på foranledning af Jens Madsen blev halshugget, og for alle stridigheder, der blev rejst mellem dem af den grund, at vedvare til evig tid. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1408 på selve den hellige kors' opdagelsesdag.