1408. 3. maj.


Tingsvidne om, at Godskalk Porsfeld under tvang har udkøbt Mads Pallesen af Holbøl mølle, skønt det var bondegods.

Tekst efter Aa:

Tekst

Wytlych sy al den ghenen dey dessen breyf seyen edder horen lesen/ dat wy Suen Lerpe Iesse Nyghelssøn Suen Vecson Knuet Mykkelsson Bruen Redebo Iuar Tostysson Peter Ionsson vnde Mattes Tuuysson betugen openbaer in dessen breyue/ vp vnse sele/ vnde vp vnse vare vort/ dat Goschalk Porsfelt kofte vnde duank Mattes Pallyson aff Holebul/ mole dey lyggende is/ in Anst herde/ in Erste sogen/ vnde is recht bunder guet/ vnde dat is gheschen bynnen negen vnde tuyntych iaren/ ♦ Des tho tughe so hebbe wy vnse herdes ingheseghel myt vyllen vnde myt ia vor dessen breyf ghehenget ♦ Ghegeuen vnde ghescreuen na godes bort dusent iaer veyr hundert iaer in den acteden iaer des negesten donredages na sunte Fylyppus vnde sunte Iacobes dach der hylgen apostelen ♦ Oc til merer witerlicheet her vm haue wy ladet wore incigle hænges fore thenne scrift ♦ Datum anno et die supradictis\

Oversættelse

Det skal være vitterligt for alle dem, som ser dette brev eller hører det læse, at vi Svend Lerpe, Jens Nielsen, Svend Veksen, Knud Mikkelsen, Brune Redebo, Ivar Torstensen, Peder Jonsen og Mads Tuesen i dette brev åbenbart bevidner ved vor sjæl og ved vort sande ord, at Godskalk Porsfeld købte og tvang Mads Pallesen ud fra Holbøl mølle, der er beliggende i Anst herred i Verst sogn og er retmæssigt bondegods, og det er sket i 29 år. Til vidnesbyrd derfor har vi med vilje og med samtykke hængt vort herreds segl på dette brev. Givet og skrevet efter Guds fødsel 1400. år i det 8. år næste torsdag efter de hellige apostles sankt Filip og sankt Jacobs dag. Og til yderligere vitterlighed herfor har vi ladet vore segl hænge på dette skrift. Givet ovennævnte år og dag.