1408. 4. maj.


Henrik Smalsted kvitterer dronning Margrete for seks tønder smør.

Tekst efter A:

Tekst

Vytlych sy al den dey dessen breyf seen eder horen dat ich Hynrych Smalstede bekenne openbaer in dessen breyue dat ich hebbe vp boret tho rechter noghe. vi tunnen boteren vnde late myne vrouen dey konyginnen ledych vnde loes vnde danke myner vrouen guder betalyngge ♦ Des tho tughe so hebbe ich Hynrych vorgenomet myen ingesegel myt ander guder lude ingesegel als her Hartuych Lembeke vnde Iesse Andersson den men het Logenker vor dessen breyf ghehenget mit vyllen vnde myt ia ghescreuen na godes bort. dusent iaer veyr hundert vp dat actede[1] iar des vrydages na des hylgen cruses daghe als dat gheuonden vart.

1. actede] de o.l. A. .

Oversættelse

Det skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev eller hører det, at jeg Henrik Smalsted i dette brev åbenbart erkender, at jeg til min fulde tilfredshed har oppebåret 6 tønder smør og lader min frue dronningen være ledig og løst og takker min frue for god betaling. Til vidnesbyrd herom har jeg førnævnte Henrik med vilje og samtykke hængt mit segl på dette brev sammen med andre gode folks segl, nemlig Hartvig Limbek og Jens Andersen, som man kalder Lovnkær. Skrevet efter Guds fødsel 1408 år på fredagen efter det hellige kors' dag, da det blev fundet.