1408. 21. maj. Lucca


Pave Gregor 12. giver biskop Peder af Roskilde tilladelse til at besøge den hellige grav sammen med 12 af ham udvalgte personer.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 14080410001

Tekst

Gregorius etcetera uenerabili fratri Petro episcopo Roskildensi salutem etcetera ♦ Tue deuocionis exigentibus meritis uotis tuis libenter annuimus/ et peticiones tuas in hiis que honeste postulas/ quantum cum deo possumus fauorabiliter exaudimus. ♦ Cum itaque sicut oblate nobis/ tue petitionis series continebat tu zelo pie deuotionis accensus/ sepulcrum dominicum et alia oratoria terre sancte desideres personaliter uisitare/ nos tuis in hac parte supplicacionibus inclinati/ quod sepulcrum et alia oratoria supradicta/ quibuscunque prohibitionibus constitucionibus et processibus sedis apostolice in contrarium factis habitis seu eciam promulgatis penas et sentencias spirituales et temporales continentibus nequaquam obstantibus ex causa predicta/ cum duodecim personis quas ad hoc duxeris eligendas ualeas/ uisitare/ illaque nichilominus pro huiusmodi uisitatione deferre/ et etiam exhibere/ sine quibus peregrinationem huiusmodi tu et dicte persone nequeatis commode adimplere/ dummodo ad partes illas nulla alia deferatis uel deferri faciatis/ que in profectum uel fauorem hostium fidei christiane redundare ualeant/ tibi et eisdem personis auctoritate presencium indulgemus/ ♦ Nulli ergo (---) nostre concessionis infringere (---) ♦ Datum Luce duodecimo kalendas iunii anno secundo.

Oversættelse

Gregor o.s.v.1) til sin ærværdige broder Peder, biskop af Roskilde, hilsen o.s.v.1) I medfør af Dine fromme fortjenester giver vi gerne vort bifald til Dine ønsker og bønhører nådigt, så vidt vi kan med Gud, Dine ansøgninger angående dette, som Du agtværdigt anmoder om. Da du derfor, således som Din ansøgning, der er forebragt os, indeholdt, optændt af from hengivenheds nidkærhed ønsker personligt at besøge Herrens grav og andre bedesteder i Det hellige Land, bøjer vi os for Dine bønner i denne henseende og bevilger med dette brevs myndighed Dig og 12 personer, som Du måtte udvælge hertil, at Du sammen med samme personer kan besøge ovennævnte grav og andre bedesteder, uanset alle forbud, bestemmelser og skridt fra det apostoliske sædes side, der er foretaget, udstedt eller ligeledes forkyndt derimod, og som indeholder åndelige og timelige straffe og domme, og lige så vel medbringe og ligeledes udføre det til dette forsøg, uden hvilket Du og nævnte personer ikke bekvemt kan fuldføre denne pilgrimsfærd, når blot I ikke medbringer eller lader medbringe noget andet til de lande, som i overflod kan være til gavn eller gunst for fjenderne af den kristne tro. Intet menneske (- - -)1) dette vort tilståelsesbrev eller (- - -)1). Givet i Lucca den 21. maj i vort (pontifikats) andet år.